Danh mục bài viết

Kí hợp đồng thi công

Nội dung hợp đồng thi công gồm có:

  • Chi tiết công việc cụ thể qua từng giai đoạn
  • Báo giá chi tiết từng hạng mục, chủng loại vật liệu, thời gian thực hiện, tiến độ thanh toán
  • Trách nhiệm mỗi bên và thời gian bảo hành
  • Phụ lục hợp đồng (nếu có)

Thời gian thi công nội thất

Thời gian hoàn thiện sẽ phụ thuộc vào hiện trạng công trình và hạng mục sẽ tiến hành thi công.

Thông thường:

Thi công nội thất chung cư: 15 – 20 ngày.

Biệt thự – nhà lô phố 25 – 35 ngày

Thi công nội thất Văn phòng: Từ  10 – 25 ngày làm việc trở lên.

Thi công nội thất Showroom: Từ 20 đến 35 ngày làm việc trở lên

Thi công nội thất Khách sạn, Nhà hàng: Thời gian thi công tùy thuộc vào hồ sơ thiết kế theo từng giai đoạn cụ thể.