Danh mục bài viết

Dự án tiêu biểu

Sản phẩm của Safuco không chỉ là những sản phẩm được sản xuất hàng loạt trên các dây chuyền mà chính là từng công trình, từng dự án mang dấu ấn riêng biệt. Mỗi công trình, mỗi chi tiết đều là một tác phẩm, thống nhất trong một chủ đề ý tưởng nhưng khác nhau về đặc điểm, kích thước, về phương pháp thể hiện, hình dáng, nội dung, công năng, vì vậy luôn chứa đựng giá trị sáng tạo của người thiết kế và thực hiện thi công

Thiết kế văn phòng

 

Từ khóa Dự án tiêu biểu