Danh mục bài viết

Đối tác tiêu biểu

Trong quá trình xây dựng và phát triển chúng tôi nhận thức được rằng, những thành công của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAFUCO dù mới là những bước đầu, luôn có dấu ấn, sự tin tưởng và hợp tác hiệu quả từ các đơn vị đối tác. Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, cùng với những chiến lược phát triển, mở rộng của SAFUCO luôn có sự đồng hành và hỗ trợ từ các đơn vị đối tác trên cơ sở các bên cùng có lợi, phát triển lớn mạnh, vững chắc.

       

Từ khóa Đối tác tiêu biểu